vLEI-referenser

vLEI (Verifiable Legal Entity Identifier) är en avancerad komponent i det bredare LEI-systemet, utformat för att tillhandahålla en verifierbar digital identitet för organisationer i den digitala världen. vLEI-systemet förvaltas av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) och sträcker sig längre än att bara identifiera organisationer genom att länka individer till organisationer via specifika referenser.

Två primära referenser inom vLEI-systemet är:

Official Organisation Role (OOR): Denna referens används för att elektroniskt länka individer till organisationer baserat på officiell kapacitet, såsom VD, styrelseledamot eller andra auktoritativa roller. Det ger en verifierbar digital bekräftelse på en individs koppling till en organisation, vilket säkerställer att när en individ representerar eller fattar beslut på uppdrag av en organisation, kan deras auktoritet verifieras elektroniskt.

Engagement Context Role (ECR): Till skillnad från OOR, som fokuserar på officiella roller, erbjuder ECR ett mer flexibelt tillvägagångssätt som gör det möjligt för organisationer att definiera anpassade roller baserat på specifika sammanhang eller åtaganden. Detta kan omfatta roller som ”kund till”, ”leverantör till” eller ”partner med”, vilket ger tydlighet i olika affärsscenarier.

vLEI-legitimationerna spelar en avgörande roll för att öka säkerheten i digitala interaktioner, minska risken för bedrägerier och effektivisera olika affärsprocesser genom att erbjuda en tydlig, verifierbar länk mellan individer och organisationer.