Användingsområden för vLEI

Exempel på användningsområden i ett tidigt skede inkluderar

 • Digital signering av lagstadgade ansökningar och rapporter
 • Snabbare processer för due diligence i leveranskedjan.
 • Verifiering av företagsbetalningar
 • Snabbare medlemskap och registrering i betalningssystem.
 • Snabbare registrering av affärsenheter och utfärdande av licenser
 • Effektivisera och påskynda processer för kundintroduktion/kundkännedom för finansiella och andra leverantörer av vissa reglerade tjänster.
 • Underlättade tull- och gränskontroller
 • Bekräfta äkthet vid ansökan om och kontroll av medlemskap i betrodda nätverk.
 • Säkerställa fjärrexekvering av affärsavtal
 • För att stödja dataskydd i alla användningsfall, inklusive de som krävs enligt lagstiftning

Verifierbar dokumentation och kommunikation från företag

 • Företags- och signatärspecifika dokument och rapporter;
 • Lagstadgad arkivering och rapportering av en tredje part på uppdrag av den arkiverande/rapporterande enheten eller
 • av en revisor;
 • Kontrakt och juridiska överenskommelser;
 • Privat, säker, peer-to-peer-kommunikation med kunder, anställda och andra intressenter.

Motpartsverifiering som stöder digital affärsinteraktion/automatisering

 • Due diligence av kunder/motparter och efterlevnad av kundkännedomskrav (KYC);
 • Import/export, leveranskedja, tull/gränskontroll, betalning för varor (e-fakturering);
 • Verifiering av behörig undertecknare;
 • Validering av instruktioner för e-faktura och e-betalning.

Licensiering och företagsregistrering

 • Medlemskap och registrering i nätverk för betrodda leverantörer/tillhandahållare;
 • Medlemskap i och registrering av betalningssystem;
 • Registrering av affärsenheter och licenser;
 • Utbildningsinstitutioner – certifiering och verifiering av kvalifikationer.

Andra användningsområden

 • Digitala plånböcker, förvaltning av digitala tillgångar och decentraliserad finansiering;
 • Verifiering av transakterande parter;
 • ID för anställda och auktoriserade agenter för alla organisatoriska användningsfall.

Förbättrad säkerhet, minskat bedrägeri och enklare efterlevnad

 • Förbättra säkerheten för autonoma identifierare (AID) och vLEI-autentiseringsuppgifter genom att ersätta en administrativ förtroenderot med en kryptografisk förtroenderot;
 • Säkerställa fullständig, kryptografiskt verifierbar granskningsbarhet av transaktioner
 • Transaktioner och andra interaktioner som involverar vLEI och underidentifierare;
 • Motstå kvantdatorattacker;
 • Kombinera med andra verifierbara faktorer för att ytterligare öka säkerheten, t.ex:
 • a. identitet/biometri
 • b. delegerade funktioner för flera signaturer

Förbättra oberoende kontroll, effektivitet, skalbarhet och hållbarhet

 • Eliminera beroendet av ett enda SSI-nätverk genom att leverera vLEI-infrastrukturen med en interoperabel och teknikagnostisk metod;
 • Minska beroendet av styrningsstrukturer för SSI-nätverk bortom GLEIF:s kontroll;
 • Säkerställa högpresterande global skalbarhet;
 • Upprätta global bästa praxis för nyckelhantering;
 • Stödja utvecklingen av en konkurrenskraftig marknad för all programvara, alla verktyg och alla tjänster som krävs för att genomföra vLEI;
 • Arbeta med QVI för att säkerställa en hållbar kommersiell modell för vLEI för GLEIF, QVI, juridiska personer och andra intressenter i ekosystemet för vLEI.